Tę usługę oferuję klientom, którzy już mają ubezpieczenia, ale:

  • nie są z nich zadowoleni,
  • ich koszt przerósł ich możliwości,
  • chcą się przekonać, czy wybrali najlepsze oferty.
audyt

Usługa polega na bezpłatnym przeglądzie posiadanych przez Klienta ubezpieczeń majątkowych i osobowych (na życie, wypadkowe). Po przeprowadzeniu analizy aktualnych potrzeb Klienta i porównaniu jej z zabezpieczeniami, które gwarantują mu posiadane polisy, jestem w stanie zaproponować zmiany, które doprowadzają najczęściej do uzupełnienia brakujących zabezpieczeń i znacznego obniżenia kosztów (wysokości płaconych składek). Czyli zwiększam poziom zabezpieczeń i redukuję koszty, jednocześnie porządkując dokumenty ubezpieczeniowe – Klient otrzymuje je w segregatorze, ułożone tematycznie i chronologicznie, co niezmiernie ułatwia znalezienie polisy w razie potrzeby.

Na koniec przygotowuję raport i składam propozycję zmian w istniejących polisach lub/i zakup nowych (ubezpieczenia majątkowe i na życie).

Klienci, którzy już skorzystali z takiej usługi, byli bardzo zadowoleni i i polecali ją swoim bliskim i znajomym. Tak docieram do nowych Klientów.

Przekonaj się sam – umów się na spotkanie!

Audyt ubezpieczeń – wyjątkowa usługa PracowniaFinansowa.pl