Zależnie od Twoich potrzeb i możliwości dobiorę dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenia komunikacyjne – te obowiązkowe i dobrowolne.

Obowiązkowe OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jego zakres określa Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ubezpieczenie to jest ważne na terenie Polski oraz: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch.

W innych, niż powyżej wymienione, krajach należy przedstawiać Zieloną Kartę – wydawana jest ona do polisy OC bezpłatnie, na żądanie Klienta.

Dobrowolne AC (Auto Casco)

Ubezpieczenie autocasco obejmuje uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu. Oferowana przeze mnie polisa typu all-risks obejmuje wszystkie zdarzenia (o ile nie zostały wyłączone z ubezpieczenia w jego ogólnych warunkach).

Oferuję Ci ubezpieczenie, które obejmie szkody powstałe na terenie Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej oraz: Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Islandii, Lichtensteinu, Macedonii, Mołdawii, Monako, Norwegii, Rosji (część europejska), San Marino, Serbii, Szwajcarii, Turcji (część europejska), Ukrainy i Watykanu.

NNW kierowcy i pasażerów

Dobrowolne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu drogowym chroni zarówno kierowcę, jak i jego pasażerów pojazdu. Możesz je wykupić wraz z OC lub AC. Będzie Cię chronić na terenie krajów honorujących Zieloną Kartę oraz powstałych z byłego ZSRR.

Oferuję Ci ubezpieczenie na kwotę 10 lub 15 tys. zł albo wielokrotność 10 tys. zł (do 100 tys. zł) dla kierowcy i każdego pasażera.

Komunikacyjne

Ubezpieczenie szyb

Zachęcam do zakupu ubezpieczenia obejmującego szyby: przednią, boczne i tylną w samochodach:

 • osobowych,
 • ciężarowych do 3,5 t i nie starszych niż 10 lat.

Ubezpieczenie takie ochroni Twoje zniżki w autocasco (ewentualna szkoda nie pomniejszy ich przy kontynuacji ubezpieczenia w następnym roku), zapewnia dożywotnią gwarancję jakości wymienionej lub naprawionej szyby – każde uszkodzenie szyby, które nastąpi we wcześniej naprawionym przez Saint-Gobain Securit miejscu, zostanie usunięte bezpłatnie.

Suma ubezpieczenia – 3 tys. zł, zakres terytorialny – Polska.

Dobrowolne assistance

Ubezpieczenie assistance pozwoli Ci uzyskać pomoc w razie zdarzenia związanego z pojazdem. Może obejmować:

 • w zakresie podstawowym (baza) – naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia i jego holowanie,
 • w zakresie poszerzonym (top) – także:
 • transport lub zakwaterowanie kierowcy i pasażerów,
 • wynajem samochodu zastępczego,
 • dostarczenie samochodu po naprawie,
 • organizację dostawy części zamiennych,
 • zaliczkę gotówkową na pokrycie kosztów naprawy,
 • udzielenie wszechstronnych informacji przydatnych w trakcie podróży
 • opcja bez franszyzy kilometrów – pomoc również w miejscu zamieszkania.

Ubezpieczenie to możesz wykupić do polisy OC lub AC. Obejmie Cię ono na terenie Polski, krajów honorujących Zieloną Kartę i powstałych z byłego ZSRR.

Dobrowolne OP

Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów Ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem i prowadzeniem pojazdu lub podróżowaniem w charakterze pasażera.

Polisa obejmuje m.in.:

 • koszty porad, opinii i konsultacji prawnych,
 • koszty sądowe,
 • koszty procesu zwracane stronie przeciwnej z przypadku przegranej sprawy,
 • koszty podróży do sądu za granicą,
 • świadczenia na kaucję w przypadku aresztowania.

Oferuję Ci dwie opcje polisy do wyboru z sumą ubezpieczenia wynoszącą 10, 30 lub 60 tys. zł.

Umów się na spotkanie i kup najatrakcyjniejsze ubezpieczenie!

Ubezpieczenia komunikacyjne i inne tanie ubezpieczenia w Warszawie – PracowniaFinansowa.pl