Oferuję Państwu prawdopodobnie najtańsze ubezpieczenia nieruchomości w Warszawie!

Również polisa z cesją na bank, jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W Warszawie lub innej lokalizacji.

Składka od 40 zł za każde 100 tys. zł sumy ubezpieczenia murów i stałych elementów od ognia i innych zdarzeń losowych, po spełnieniu kilku warunków:

 • zawarcie 3-letniej polisy,
 • standardowy udział własny (200 zł),
 • 3 lata bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w innym towarzystwie,
 • wyłączenie szkód spowodowanych przez powodzie i trzęsienia ziemi.

Dodatkowo możesz ubezpieczyć:

 • ruchomości – od ognia i zdarzeń losowych,
 • ruchomości i stałe elementy wyposażenia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji,
 • domy letniskowe – tanio!
Nieruchomości

Oferuję również:

 • ubezpieczenie OC właściciela nieruchomości i domowników – od 50 do 500 tys. zł,
 • ubezpieczenie domu letniskowego, również w konstrukcji palnej,
 • bezpłatne home assistance do polisy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju – natychmiastowa pomoc w przypadku zdarzenia losowego lub awarii instalacji – wsparcie fachowca (ślusarz, hydraulik, elektryk, szklarz itp.), dozór mienia do czasu powrotu Ubezpieczonego np. z wakacji (do 72 godzin),
 • bezpłatne medical assistance do ubezpieczenia NNW – organizacja i opłacenie wizyty lekarza lub pielęgniarki, transport do i ze szpitala (na terenie Polski).

Uwaga! Zniżki!

 • Dla przenoszących polisę z innego Towarzystwa – do 20 %
 • Po 3 latach bezszkodowej kontynuacji – 30 %
 • Za jednorazową płatność – 5 %
 • Za wykupienie polisy komunikacyjnej Auto Casco w Compensa TU SA – 15 %
 • Za wykupienie 3-letniej polisy i dokonanie płatności jednorazowo lub w 3 rocznych ratach – zniżka 50 % składki za 3-ci rok ubezpieczenia!

Ubezpieczenie domu, mieszkania, murów
– w Warszawie najtaniej w PracowniaFinansowa.pl