Gdy wybierasz się na wakacje lub w podróż służbową za granicę, myślisz o wszystkim, tylko nie o tym, że może Ci się przydarzyć coś złego. To, niestety, może być kosztowny błąd!

W razie wypadku lub zachorowania i hospitalizacji, możesz być zmuszony do pokrycia wysokich kosztów za udzieloną pomoc medyczną, pobyt w szpitalu, transport, akcję poszukiwania i ratownictwa itp. Może tak się zdarzyć, nawet jeśli masz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawaną przez NFZ – obejmuje ona bowiem tylko kraje UE i tylko taki zakres świadczeń, który w danym kraju przysługuje osobie ubezpieczonej. A w większości krajów jest on niewielki.

Turystyczne

Dlatego, zachęcam do wykupienia polisy, która pozwoli Ci spokojnie myśleć o podróży i pobycie w innym kraju,udziale w konferencji, albo nurkowaniu czy narciarskich slalomach, bo pokryje koszty leczenia do kwoty 150, 300 tys. zł lub wyższej.

Dodatkowo możesz ubezpieczyć się od:

  • odpowiedzialności cywilnej,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • utraty lub uszkodzenia bagażu.

Polisę mogę Ci wystawić tuż przed wyjazdem, a nawet podczas Twojego pobytu za granicą. Wystarczy, byś zadzwonił lub napisał e-mail.

PracowniaFinansowa.pl – tanie ubezpieczenia, Warszawa