Nikt nie lubi myśleć, co stanie się, gdy go nagle zabraknie… Jeśli jednak Twoje dochody są głównym lub jednym z głównych źródeł utrzymania Twojej rodziny, warto poświęcić chwilę na rozważenie takiej ewentualności.Warto kupić polisę, która zabezpieczy finansowo bliskich na wypadek Twojej śmierci, a Ciebie od następstw nieszczęśliwych wypadków i poważnych zachorowań.

Co daje ubezpieczenie na życie?

  • Poczucie bezpieczeństwa.
  • Możliwość wypłaty wysokiego świadczenia przy relatywnie niskiej składce w ubezpieczeniu terminowym na życie.
  • Wypłatę świadczenia Uposażonemu, którego sam wskażesz.
  • Zwolnienie tej osoby lub tych osób z podatku od spadku i darowizny (brak postępowania spadkowego przed sądem).

Zależnie od wybranej opcji możesz zapewnić sobie również:

  • zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów leczenia oraz konsekwencji inwalidztwa czy niezdolności do pracy,
  • zabezpieczenie spłaty zobowiązań kredytowych.
Na życie

Możesz też zdecydować się na ubezpieczenie kapitałowe na życie.

To sposób, by zapewnić sobie ochronę i jednocześnie systematycznie oszczędzać i budować kapitał. Taka polisa jest korzystniejsza niż samo ubezpieczenie na życie, bo pozwala odzyskać wpłacone składki powiększone o premieroczne i premię końcową. Zyski (premie) zwolnione są z 19% podatku od zysków kapitałowych.

To również doskonały sposób na zabezpieczenie swojej przyszłości – zwłaszcza w sytuacji, gdy wieści z ZUS są wciąż i wciąż tak niepokojące…

Niewątpliwie, przygotowanie odpowiedniej polisy na życie, ochronnej lub kapitałowej, wymaga szczególnej uwagi i zastanowienia – zarówno ze strony Klienta, jak i agenta. Każda polisa jest dokładnie omawiana, pokazuję jej koszty iostrożną prognozę zysków w przyszłości. Musimy wspólnie uzgodnić, ile chcesz oszczędzać, jak długo i w jaki sposób?

Umów się na spotkanie, a przedstawię Ci korzystne naprawdę rozwiązanie!

W Warszawie ubezpieczenie na życie z gwarantowanym na koniec umowy kapitałem kupisz w PracowniaFinansowa.pl