Ubezpieczenie mieszkania, domu? Warto wiedzieć.

Kiedy zamierzasz kupić ubezpieczenie mieszkania, domu, oprócz wysokości składki, należy zwrócić uwagę na ważne zapisy warunków ubezpieczenia, które mogą mieć  istotny wpływ na późniejszą wypłatę odszkodowania (lub jej brak…).

Zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie mieszkania, domu od ognia i innych zdarzeń losowych

Odwieczny dylemat: ubezpieczyć od wybranych ryzyk (ryzyka nazwane i opisane w owu), czy zapłacić nieco więcej za polisę w formule all-risks (wszystkie ryzyka, oprócz tych literalnie wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia)?

W zależności od wybranego wariantu można rozszerzać lub zawęzić listę zdarzeń, w razie wystąpienia których towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci odszkodowanie. Warto zwrócić uwagę na takie zdarzenia jak zadymienie i sadza (ważne w razie niewielkiego pożaru, gdy np. należy malować te części domu, które zostały zadymione lub gdyby uszkodzeniu uległ na skutek sadzy np. sprzęt RTV i elektronika).

W przypadku ubezpieczenia domu ważnym ryzykiem może być upadek drzewa rosnącego na posesji Ubezpieczonego lub sąsiada…

Nie wszystkie ryzyka można włączać i wyłączać, ale warto sprawdzić, czy zakres ubezpieczenia obejmuje te sytuacje, których wystąpienia obawiamy się najbardziej, a zrezygnować np. z powodzi czy trzęsienia ziemi, jeżeli nie obawiamy się takiego zagrożenia na naszym terenie.

Dodatkowe opcje, którymi warto się zainteresować to m.in.: przepięcia elektryczne, koszty poszukiwania przyczyny szkody, ubezpieczenie szyb od stłuczenia.

Ważnym dodatkiem do ubezpieczenia nieruchomości jest OC w życiu prywatnym, które zapewnia wypłatę odszkodowania osobom trzecim w razie szkody, która została im wyrządzona z winy Ubezpieczonego – np. zalanie sąsiadów mieszkających piętro niżej.

Przedmiot ubezpieczenia.

W tym punkcie ubezpieczyciel określa, które elementy mienia mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową?

Warto sprawdzić definicje zapisane najczęściej na początku ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia . Powinniśmy np. wiedzieć co należy do elementów stałych, a co do ruchomości w rozumieniu danego ubezpieczyciela?

Standardowo “stałe elementy” w ubezpieczeniu mieszkania, domu to wykończenie, czyli to, co jest na stałe związane/połączone z podłogą, ścianami, sufitem – nie można tych rzeczy przemieścić bez użycia narzędzi (odkręcenie, wymontowania, odczepienia itp).

“Ruchomości” to cała reszta wyposażenia i rzeczy osobiste. Jednak np. meble i AGD w zabudowie na stałe, mogą być w różny sposób przyporządkowane przez różne towarzystwa ubezpieczeń: do stałych elementów bądź ruchomości. Warto na to zwrócić uwagę     w kontekście ustalania sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia.

Stanowi górną granicę odpowiedzialności ponoszonej przez zakład ubezpieczeń w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Ubezpieczyciele często różnicują wysokość górnego limitu na poszczególne elementy mienia w procentach sumy ubezpieczenia. Dla przykładu, limit 40% sumy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem na biżuterię. W takim przypadku, przy sumie ubezpieczenia 20 000 PLN, za skradzioną biżuterię dostaniemy maksymalnie 8 000 PLN. Podobnie może być ze sprzętem elektronicznym. Na gotówkę nakładane są z reguły limity kwotowe np. maksimum 2000 PLN.

Warto się zastanowić ile warte jest nasze mienie, ile kosztowało nas wykończenie i wyposażenie mieszkania? Kiedy to policzymy, łatwiej będzie podjąć właściwą decyzję, na jakie kwoty ubezpieczyć poszczególne składniki naszego majątku?

Zabezpieczenie mienia.

Wymagane przez towarzystwo ubezpieczeniowe zabezpieczenia przed kradzieżą i/lub ogniem.

Polisy różnią się zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymogami dotyczącymi minimalnych zabezpieczeń niezbędnych do właściwego ubezpieczenia lokalu (ich brak może skutkować odmową wypłaty odszkodowania np: dwa zamki wielozastawkowe w drzwiach). Spotkamy się również z zabezpieczeniami dającymi prawo do zniżki składki (np. stały dozór agencji ochrony mienia, drzwi antywłamaniowe atestowane lub alarm z monitoringiem).

Warto sprawdzić, czy nasze drzwi posiadają atest i czy tym samym przysługuje nam zniżka?

Ustalenie wysokości szkody.

Występują dwa sposoby ustalania wysokości szkody w ubezpieczeniu mieszkania, domu: od wartości odtworzeniowej (tzw. wartość nowa, bez potrącenia amortyzacji za zużycie) i wartości rzeczywistej (cena nabycia nowego przedmiotu pomniejszona o amortyzację/procent technicznego zużycia). Znacznie korzystniejsze jest ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej, ponieważ po szkodzie umożliwia nabycie nowego przedmiotu o zbliżonych parametrach technicznych, lecz nie polepszonego. Ubezpieczenie od wartości odtworzeniowej jest opcją droższą, ale daje lepszą ochronę w razie szkody i może zapobiec rozczarowaniom związanym z wysokością otrzymanego odszkodowania, które może być niewystarczające na odtworzenie mienia utraconego w wyniku szkody.

Podsumowując, właściwie dobrane ubezpieczenie mieszkania, domu pomaga zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkim domownikom. Dlatego warto, przy wyborze polisy, zwrócić uwagę na prawidłowe wyliczenie wartości mieszkania, domu i ruchomości oraz sposobów ustalania sumy odszkodowania.

Komentarze zostały zablokowane.