W grupowych ubezpieczeniach zdrowotnych istotną kwestią jest sposób finansowania składki ubezpieczeniowej. Najkorzystniejsze dla pracownika rozwiązanie to takie, kiedy pracodawca finansuje lub przynajmniej współfinansuje składkę. Jak przekonać pracodawcę, że mu się to opłaca? Skoncentrujmy się na kwestiach podatkowych.

Składka za ubezpieczenie zdrowotne opłacana przez pracodawcę na rzecz pracownika, dla pracodawcy jest kosztem uzyskania przychodu, a dla pracownia przychodem, od którego należny jest podatek i składka ZUS. Tak to wygląda “normalnie”, zgodnie z prawem.

Od  tej zasady jest wyjątek, który można zastosować, jeżeli pracodawca “odsprzedaje” pracownikom ubezpieczenie zdrowotne po cenach niższych niż rynkowe – zwykle za przysłowiową złotówkę. Składka na ZUS jest wtedy naliczana tylko od tej części, którą opłaca pracownik, czyli od 1 PLN…

Ustawodawca dokładnie precyzuje wymogi jakie muszą być spełnione żebyśmy mogli skorzystać z tego wyłączenia:

  • Ubezpieczenie zdrowotne musi stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy,
  • Pracownik kupuje ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy po ściśle określonej cenie (może to być symboliczna 1 PLN),
  • Prawo do uzyskania korzyści w postaci zakupu ubezpieczenia musi być wpisane w wewnętrzne przepisy płacowe (regulamin wynagrodzenia, układ zbiorowy). Przedmiotowe zapisy muszą jasno określać, że pracownik partycypuje w kosztach nabycia ubezpieczenia.

Jeśli macie jakieś pytania albo chcielibyście wdrożyć takie rozwiązanie u siebie w firmie, służę swoja wiedzą, doświadczaniem i wsparciem. Proszę o kontakt.

Komentarze zostały zablokowane.