Ubezpieczenie życia – czy jest mi potrzebne?

Pomyśl… Jeżeli Twoje dochody stanowią jeden z istotnych elementów budżetu, na którym opiera się bezpieczeństwo finansowe całej Twojej rodziny, a może w całości ten budżet tworzą, to w momencie, w którym by Cię zabrakło, sytuacja Twoich najbliższych mogłaby ulec dramatycznemu pogorszeniu. Zastanawiałeś się nad tym, czy ubezpieczenie życia jest Tobie potrzebne? Każda rodzina ponosi wiele wydatków na swoje podstawowe potrzeby. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jest ich tak wiele… Zastanów się przez chwilę i spróbuj określić wydatki na:

 •     Jedzenie
 •     Ubranie
 •     Dzieci (czesne przedszkole/szkoła, dodatkowe korepetycje, kursy, sport, hobby)
 •     Koszty opieki medycznej

Mieszkanie/dom:

 •     czynsz
 •     media (prąd, woda, gaz)
 •     telewizja, internet, telefon
 •     remonty
 •     wyposażenie
 •     ubezpieczenie mieszkania/domu
 •     kredyt lub pożyczka hipoteczna

Komunikacja – przemieszczanie się

 •     bilety komunikacji miejskiej
 •     samochód

Wakacje – wyjazdy, podróże Hobby & rozrywka Oszczędności (np. prywatny program emerytalny) Policzone? Podsumowane? Naprawdę, aż tyle? Odejmij teraz te wydatki, które nie są absolutnie niezbędne. Kwotę, którą otrzymałeś, porównaj z budżetem, jakim dysponowałaby Twoja rodzina, po odjęciu Twoich dochodów. Jeżeli wystarczy na pokrycie wszystkich wydatków, to doskonale – być może rzeczywiście nie potrzebujesz ubezpieczenia życia? Jeżeli jednak nie wystarczy, to zabezpieczenie rodziny polisą ubezpieczenia Twojego życia wydaje się być koniecznością! Chodzi przecież o to, abyś miał pewność, że bez względu na to, co się wydarzy, Twoja rodzina będzie zawsze finansowo zabezpieczona przez wypłatę z polisy ubezpieczenia życia. Przecież nie chcesz, aby Twoi bliscy musieli obniżyć poziom życia? Chcesz zadbać, aby Twoje dzieci posiadały wystarczające środki na zdobycie dobrego wykształcenia? W tej sytuacji warto kupić odpowiednie ubezpieczenie życia. Dzięki polisie zyskujesz poczucie bezpieczeństwa (polisa terminowa). Możesz jednocześnie zwiększać swoje oszczędności (polisa kapitałowa z gwarantowanym na koniec umowy zwrotem składek), mając zagwarantowany zysk i zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Możesz decydować o sposobie inwestowania Twoich pieniędzy, dzięki czemu masz wpływ na wzrost kapitału (polisa z funduszem kapitałowym). Co ważne, masz ciągły dostęp do zgromadzonych na Twoim koncie środków. Możesz je przeznaczyć na dowolny cel, choćby na powiększenie emerytury, czy na ułatwienie dziecku startu w dorosłe życie. Jeżeli jesteś przekonany, że dotychczas wykupione ubezpieczenia na życie są wystarczające, możesz pomyśleć o polisie inwestycyjnej z Indywidualnym Kontem Emerytalnym (IKE), służącej tworzeniu Twojego prywatnego funduszu emerytalnego. Wszyscy wiemy, że obecnie funkcjonujący w Polsce system emerytalny jest niewydolny, co, w najlepszym razie, grozi nam w przyszłości wysoce niewystarczającym poziomem świadczeń emerytalnych. Warto pomyśleć o tym zawczasu i zacząć inwestować z myślą o przyszłej emeryturze.

Co daje wykupienie polisy ubezpieczenia życia i zdrowia?
 •     Zapewnienie Tobie i Twojej rodzinie poczucia bezpieczeństwa,
 •     Możliwość wypłaty wysokiego świadczenia przy relatywnie niskiej składce,
 •     Ty decydujesz, kto otrzyma wypłatę z polisy (bez postępowania spadkowego),
 •     Zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów leczenia oraz konsekwencji inwalidztwa, czy niezdolności do pracy,
 •     Zabezpieczenie spłaty zobowiązań kredytowych,
 •     Korzyści podatkowe – zwolnienie osób uposażonych z podatku od spadków i darowizn, a przy polisach kapitałowych z gwarantowaną sumą na dożycie, zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych.
Komentarze zostały zablokowane.